Valmennukset

Tilaa valmennus organisaatiollesi

Arvomyynti B2B (2pv)

Ennakkotehtävien avulla saadaan pohjustettua aihetta ja kerättyä osallistujien odotuksia koulutuksen suhteen.

Koulutuksen suunnittelutapaaminen auttaa täsmentämään koulutuksen sisältöä tilaajaorganisaation erityistarpeita huomioivaksi.

Vaikuttavuuden arvioinnilla varmistetaan se, että koulutuksen laatu vastaa tilaajan koulutukselle asettamia tavoitteita.

Koulutus on suunniteltu pidettäväksi kaksipäiväisenä, mutta mikäli aikaa ja resursseja on rajallisesti, voidaan koulutus järjestää myös kiteytettynä yksipäiväiseksi painottaen vain tärkeimpiä asioita.

Valittu sisältö

Henkilö- ja yhteystiedot

Lisätiedot

Valmennuksen sisältö
Yhteystiedot ja lähetys
Valmis