Valmennukset

Avoimet valmennukset

Arvomyynti B2B (2pv)

Mikä avuksi, kun perinteiset myyntitekniikat eivät enää toimi? Inter­netin valtakaudella yritysasiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­minen on muut­tunut merkit­tä­västi, joten myyn­ninkin pitää muuttua. Arvo­myynti onkin kovaa vauhtia syrjäyt­tä­mässä perin­teiset korkea­pai­ne­myynnin ”tratti-mallit”, joita myyjille on tupu­tettu näihin päiviin saakka.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät muutokset B2B-asiakkaiden odotuksissa ja ostokäyttäytymisessä
 • Tunnet arvo­myynnin peri­aatteet ja opit sovel­tamaan niitä omassa myyntityössäsi
 • Ymmärrät syvällisesti empatian ja asiakkaan aktiivisen kuuntelun merkityksen myyntityössä
 • Pääset haastamaan omat näkemyksesi myynnistä ja siinä menestymisen salaisuuksista
 • Opit laatimaan omat myyntistrategiasi asiakasarvon tuottamisen näkökulmasta
 • Saavutat parempia myyntituloksia ja luot kestävämpiä asiakassuhteita

Kenelle

Valmen­nuk­semme sopii niin uusille lupauk­sille kuin koke­neem­mille myyn­ti­konkareille, jotka haluavat vahvistaa omaa myyntiosaamistaan.

 

 

Koulutus sisältää

 • Etukäteisvideo (30 min) arvomyynnin perusteista
 • Mahdollisuus esittää ennakkokysymyksiä kouluttajalle
 • Kahden päivän lähikoulutustilaisuus
 • Opitun soveltamista tukeva video (30 min)
 • Asiantuntijan myyntitaidot -kirja

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Tapahtumatalo Bank

Unio­ninkatu 20

00130 Helsinki

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1490 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.