Valmennukset

Avoimet valmennukset

Arvomyynti (2pv)

Valmennuksemme keskittyy auttamaan myyjiä tilanteissa, joissa perinteiset myyntitekniikat eivät enää toimi. Käymme läpi, kuinka oppia tuntemaan asiakkaiden tarpeita aiempaa syvällisemmin ja saada sitä kautta parempia myyntituloksia.

Internetin myötä asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut merkittävästi, joten myynninkin pitää muuttua. Arvomyynti onkin kovaa vauhtia syrjäyttämässä perinteiset korkeapainemyynnin ”tratti-mallit”, joita myyjille on tuputettu näihin päiviin saakka.

Hyödyt osallistujille

  • Opit ymmärtämään arvomyynnin periaatteet ja soveltamaan niitä omassa työssäsi
  • Vahvistat aktiivisen kuuntelun taitojasi ja opit ymmärtämään asiakkaitasi entistä syvällisemmin
  • Osaat laatia ja myydä ratkaisun, joka täyttää asiakkaan todelliset tarpeet
  • Opit hyödyntämään tehokkaasti tilanteet, joissa asiakkaan ostoikkuna on auki
  • Opit tuottamaan asiakkaallesi enemmän arvoa ja saavutat parempia myyntituloksia.

Kenelle

Valmennuksemme sopii niin uusille lupauksille kuin kokeneemmille myyntikonkareille. Innostavassa ilmapiirissä, yhdessä muiden myyjien kanssa, sukellat arvomyynnin maailmaan ja opit ymmärtämään asiakkaittesi ajattelua entistä syvällisemmin.

Kouluttaja

Tapahtumapaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1290 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)brik.fi.