Työn merkityksellisyyden kokemuksen vahvistaminen

Psykologiasta tiedämme, että erittäin merkittävä työhyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttava tekijä on, että ihminen kokee olevansa hyödyllinen ja arvostettu jäsen omassa työyhteisössä. Ihminen, jota arvostetaan ja kunnioitetaan kukoistaa, mutta ihminen, jota ei arvosteta, hiipuu pois.

Ihminen on yhteisöllinen olento, ja vain harvat meistä ovat psykologiselta rakenteeltaan sellaisia, että voivat yksin rakentaa elämälleen merkitystä ja kokea hyvinvointia ilman yhteisön tukea. Työyhteisö on edelleen tärkeä, ellei tärkein sidosryhmä useimmille työikäisille suomalaisille. Tunne siitä, että esimies ja työkaverit arvostavat kantaa pitkälle myös työelämän ulkopuolelle.

Erilaisten prosessien teknisen tehostamisen myötä törmäämme yhä useammin siihen, että tehostaminen on johtanut työtehtävien sisällön kaventumiseen. Esimerkiksi ruokakaupan työntekijän ammatti oli aiemmin monipuolinen palvelutehtävä, mutta nykyisin työ rajoittuu lähinnä hyllyjen täyttämiseen ja kassahenkilön ilmeettömään tavaroiden siirtelyyn lukulaitteen ohi. Vastaavasti monet it-alan työntekijät koodaavat pientä osaa suuresta koodiviidakosta, ilman selkeää kuvaa siitä, mihin isompaan ja arvostettuun kokonaisuuteen oma työpanos liittyy. Myös isoissa virastoissa ja laitoksissa, yhden ihmisen työ saattaa tuntua varsin merkityksettömältä.

Työssäni yrityskouluttajana törmään yhä useammin tilanteisiin, jossa työntekijän on vaikea ymmärtää mihin hänen tekemänsä työ liittyy ja mitä laajempaa hyötyä siitä on. Ja kun vielä ammattinimikkeetkin muuttuvat yhä vaikeammin ymmärrettäviksi, on tie työn merkityksellisyyden kokemuksen heikentymiselle avattu. Omien tutkimusteni perusteella uskallan väittää, että merkittävä osa työssä jaksamisen ongelmista johtuu työn merkityksen tunteen heikentymisestä ja siitä johtuvasta yleisestä arvottomuuden tunteesta. Tästä aiheutuu monenlaisia vakavia työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä ongelmia työpaikoilla.

Esimiehen rooli merkityksellisyyden vahvistamisessa

Esimiehillä on keskeinen rooli työn merkityksellisyyden tunteen vahvistamisessa, sillä esimies näkee yleensä työntekijää laaja-alaisemmin sen, mihin isompaan kokonaisuuteen yksittäisen työntekijän työpanos liittyy. Esimies voi täten halutessaan vahvistaa työntekijän työn merkityksen kokemusta ja näin vahvistaa työntekijän työhyvinvointia.

Miten merkityksen kokemusta sitten vahvistetaan? Pohjimmiltaan kyse on vuorovaikutuksesta, huomion kohdistamisesta jokaisen työntekijän toimintaan ja riittävän palautteen antamisesta siitä, miten työntekijä on työssään onnistunut. Niin hyvässä kuin huonossakin. Tutkimusten mukaan juuri palautteen niukkuus harmittaa työntekijöitä eniten. On vaikea ylläpitää hyvää työvirettä ja kokea merkityksen tunnetta, jos kukaan ei reagoi omiin ponnistuksiin ja onnistumisiin.

Nostankin työn merkityksellisyyden kokemuksen vahvistamisen erääksi esimiehen kaikkein tärkeimmistä tehtävistä. On myös tärkeä muistaa, että oikeus kokea tekevänsä merkityksellistä työtä koskee jokaista työyhteisön jäsentä.

f ln