Kauppa

Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

54,00 

Jari Salminen (2016)

Kirja on kirjoitettu Sinulle, joka haluat kehittyä työn tekemisen ammattilaisena ja varmistaa menestyksesi työmarkkinoilla. Kirja on myös erinomainen apuväline esimiehille heidän johtamistyönsä tueksi. Kirjassa pohditaan työntekijän vastuuta eri näkökulmista ja luodaan syvällinen katsaus erilaisiin työelämätaitoihin, joita työntekijältä edellytetään nopeasti muuttuvassa työelämässä.

Työntekijän vastuu kattaa paitsi työntekijän työsopimukseen perustuvan vastuun työnantajaa kohtaan, myös vastuun työtovereita kohtaan ja lopulta omaa itseään kohtaan. Jotta pystymme kantamaan vastuumme tämän ajan hektisessä työelämässä, meiltä kysytään monipuolisia työelämätaitoja teknisen substanssi-osaamisen lisäksi. Työelämätaitoja ovat oman ammattitaidon ja työuran ylläpitämisen ja kehittämisen taidot, työyhteisötaidot, asiakastaidot sekä asiantuntijatyössä tarvittavat erityistaidot.

Työelämätaidot ovat osaamista joita voi ja kannattaa kehittää. Pelkkä tekninen osaaminen ei enää riitä maailmassa, jossa yhä suurempi osa työstä tehdään yhdessä muiden kanssa, jonkin tiimin tai projektin jäsenenä. Tämä kirja on käytännön läheinen opas, joka auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet sekä varmistamaan oma menestys työmarkkinoilla.

ISBN 978-952-6614-076

Takaisin kauppaan