Kauppa

Tervetuloa meille! – Uuden työntekijän perehdytys

54,00 

Annina Eklund (2018)

Tämän kirjan tarkoituksena on nostaa esiin perehdytys ja sen merkitys työelämässä sekä opastaa perehdytysprosessin kehittämisessä. Kirjassa käsitellään perehdytyksen onnistumista useasta eri näkökulmasta ja kerrotaan, mitä perehdytyksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi ottaa huomioon. Kirja antaa paljon erilaisia vinkkejä perehdytyksen käytännön toteutukseen.

Kirja toimii monipuolisena oppaana perehdytyksen suunnittelusta vastaaville henkilöille, esimiehille ja perehdyttäjille. Kirjan sivuilla esitetyt kysymykset herättelevät lukijan ajatuksia perehdytyksen merkityksestä ja sen tavoitteista. Kirjasta löytyvien tehtävien avulla on organisaatiossa mahdollista käynnistää laajempi keskustelu perehdytyksen kehittämisestä.

ISBN 978-952-6614-120

Takaisin kauppaan