Ovatko työssä onnistumisen edellytykset kunnossa?

Olemme taas siinä vaiheessa vuotta, jolloin suunnitellaan ensi vuoden toimintaa ja asetetaan tavoitteita henkilöstölle. Pitäisi taas saavuttaa enemmän kuin päättyvänä kautena. Vai onko johdolta kuulunut viestiä, että pysytään näissä, nyt ei tarvitse enää kasvaa tai tehostaa?

Tavoitteiden kiristämisen rinnalla olisi hyödyllistä alkaa pohtia myös työssä onnistumisen edellytyksiä. Ovatko huippusuorituksiin tarvittavat puitteet kunnossa. Jos eivät ole, löydämme tieltämme onnistumisen esteitä.

Mitä ihminen tarvitsee onnistuakseen työssään? Selkeä hyväksyttävä päämäärä ja ymmärrys oman työn merkityksellisyydestä luovat vahvan pohjan menestykselle.

Täsmälliset tavoitteet ja yhdessä määritellyt toimintatavat ja pelisäännöt varmistavat, että sähläämisprosentti pysyy alhaisena.

Työntekijää tukeva ja energisoiva lähityöyhteisö auttaa jaksamaan. Onnistumisten jakaminen työkavereiden kesken ja toisten tuki vaikeuksissa ovat hyvän työyhteisön tunnusmerkkejä. Liiallinen sisäinen kilpailu ja muut yhteistyön ongelmat heikentävät jaksamista ja sitä kautta työn tuloksia.

Ammattitaitoinen johtaminen ja laadukkaat lähiesimiespalvelut ovat tärkeä osa toimivaa työyhteisöä. Niiden puutteen huomaa nopeasti, vaikkei aina osaisikaan määritellä, mistä kaikesta sisäiset ongelmat johtuvat.

Reilu kiitos silloin kun se on ansaittu ja korjaavaa palautetta rakentavassa hengessä. Nämä ovat jaksamisen ja kehittymisen ehto. Se, ettei kukaan reagoi onnistumisiin ja epäonnistumisiin laskee nopeasti motivaatiotamme ja pysäyttää kehittymisen.

Mahdollisuus keskittymiseen silloin kun pitää ajatella, ja toisaalta riittävästi sosiaalisia suhteita yhteistyön hedelmien saavuttamiseksi.

Työn ja levon vuorottelu siten, että työssä ponnistelun jälkeen on riittävästi aikaa palautumiseen ja onnistumisista nauttimiseen pitävät meidät toimintakykyisinä myös tulevaisuudessa.

Ja vaikka mitä…

Missä kunnossa onnistumisen edellytykset ovat Sinun työpaikallasi? Puhutaanko niistä samalla kun asetetaan tavoitteita tulevalle vuodelle?

f ln