Mitä työntekijältä vaaditaan tulevaisuudessa?

Jonkin asian valitseminen vaatii aina jonkin muun asian poissulkemista. Kun valitset harrastaa jalkapalloa, luovut ammattikoripalloilijan urasta. Kun valitset opiskella lakia, luovut diplomi-insinöörin urasta. Kun valitset juoda kahvisi maidolla, et voi enää juoda sitä mustana.

Mietit ehkä, että kyllähän nykyään kenen tahansa on mahdollista vaihtaa opiskelupaikkaa, harrastusta tai työpaikkaa lähes mielensä mukaan, niin usein kuin he itse haluavat tai tarve vaatii. Ammatinvalinta ei enää tarkoita, että pysyisi samassa ammatissa läpi elämän. Tämä toki pitää paikkansa. Mutta siinäkin tapauksessa, että päättää tehdä suunnanmuutoksen, on kyseessä taas yksi valinta lisää ja yksi poissulkeminen lisää.

Rohkeisiin ja omalaatuisiin valintoihin jopa ohjataan ja kannustetaan nykyisin. Innovaatiothan syntyvät eri alojen ja osaamisten rajapinnoissa, ja luovuus kaipaa vaihtelevuutta ja vapautta. Nämä asiat mahdollistaakseen työnantajat odottavat työntekijöiltään ensisijaisesti halua ja kykyä oppia uutta sekä riskinottohalukkuutta. Esimerkiksi Made by Finland tutkimuksessa selvisi, että suomalaiset työnantajat näkivät työntekijöiden tärkeimpinä ominaisuuksina tahdon kehittyä, joustavuuden ja muutosvalmiuden. Työnantajat haluavat monipuolisia työntekijöitä, jotka hallitsevat niin markkinoinnin, myynnin, asiakaspalvelun, oman asiantuntijuusalueen kuin kovan tietoteknisen osaamisen. He haluavat luovia multitalentteja, jotka ovat samaan aikaan syviä asiantuntijoita, oman alansa uniikkeja huippuosaajia. Vakuuttava työkokemus ja tuoreet näkökulmat ovat ennakkovaatimuksia. Sen jälkeen huomio siirretään itsensä johtamisen taitoihin, ongelmanratkaisukykyyn ja nopeaan päätöksentekotaitoon.

Mitä tämä tarkoittaa työntekijöiden näkökulmasta? Jokaisella pitäisi olla vähintään muutaman eri alan koulutus, ja samalla hänen pitäisi olla jonkin niistä (tai jonkin täysin muun) tiukka ammattilainen. Työntekijällä pitäisi olla jokin erityistaito, joka olisi kilpailuvaltti nyt ja tulevaisuudessa. Made by Finland -tutkimuksenkin mukaan työntekijät näkivät tärkeimpänä ominaisuutenaan moniosaajuuden. Työntekijöiltä odotetaan, että heidän pitäisi tunnistaa omat vahvuutensa, ja osata tuoda ne esiin oikeilla hetkillä. Heidän pitäisi olla valmiita hankkimaan uutta koulutusta ja kehittämään itseään eteenpäin ympäristön vaatimusten mukaisesti. Ennen kaikkea heidän pitäisi olla halukkaita tekemään niin. Mielellään heidän pitäisi osata jopa hieman ennakoida sitä, minkälaisia taitoja vuoden tai parin päästä tullaan tarvitsemaan, ja alkaa työstää niitä työn lomassa. Heidän pitäisi osata itsenäisesti johtaa omaa työtään, ja kommunikoida tehokkaana osana muuttuvaa verkostoa.

Jos palataan alussa mainitsemaani asiaan: aina kun valitsee jotakin, luopuu jostain muusta.

Jokaisella meistä on vain 24 tuntia vuorokaudessa, 7 vuorokautta viikossa, ja niin edelleen. Mikään digitaalinen apuväline ei saa meitä olemaan fyysisesti ja henkisesti läsnä kahdessa tai useammassa paikassa samanaikaisesti. Multitaskingin myytti on useaan otteeseen murrettu. Se ei ole todellisuudessa aivoillemme mahdollista. Tämä tarkoittaa työntekijän näkökulmasta sitä, että kun hän valitsee kehittää osaamisensa tiettyä osa-aluetta, hän ei voi enää täysin panostaa johonkin muuhun osa-alueeseen. Jokainen motivaatiopuhuja ja valmentaja puolestaan painottaa sitä, että voit olla jossakin asiassa huippuammattilainen vain, jos olet valmis luopumaan monista muista asioista sen eteen. Monen osa-alueen kehittäminen samaan aikaan johtaa siihen, että mitään niistä ei voi kehittää enää sataprosenttisesti.

Keskity yhteen ja panosta kaikkeen, näyttää olevan tämä yleinen, mutta ristiriitainen vinkki menestykseen.

Miten sinä pidät huolta omasta arvostasi työmarkkinoilla? Miten päätät mihin käytät arvokasta aikaasi? Onko mottosi lähempänä ”Go with the flow” meininkiä? Tietävätkö työnantajatkaan mitä he työntekijöiltään haluavat?

Minullakaan ei valitettavasti ole vastausta näihin kysymyksiin. Hyvä kysymys, jonka kautta jokainen voi kuitenkin lähteä käsittelemään tätä kysymysvyyhtiä on: Miksi minä käyn töissä?

f ln